Effektiv supportorganisation

Varför skriva exjobb för link22?

link22 erbjuder en unik erfarenhet inom cybersecurity vilket är en högt värderad referens när du söker dig vidare ut i arbetslivet. Vi är ett av få bolag som levererar cybersäkerhet till försvar, myndigheter och samhällskritisk infrastruktur. Hos oss får du arbeta med teknologi i framkant mot en bransch som växer stadigt och har gjort så genom både låg och högkonjunktur sedan uppkomsten av internet. Vi är små och växer organiskt, du får med andra ord komma nära ledningen och jobba hands-on med lösningar som marknaden vill betala för. Bara senaste året har vi utökat vår personalstyrka med 20% och vi ska fortsätta växa i rask takt.

Varför det här exjobbet?

Svenska myndigheter, tung industri och andra aktörer som hanterar känslig information och kritiska samhällsfunktioner använder sig av link22s produkter. Lagkraven är mycket strikta och aktörerna granskas regelbundet. It-systemen skall först godkännas och sen löpande möta ständigt uppdaterade krav. Komponenterna används för att realisera säkerhetsfunktioner i IT-system som hanterar säkerhetsklassificerad information. Detta ställer krav på kvalité, integration, uppdateringar och korrekt användande. Ett säkert IT-system ställer krav på hela produktlivscykeln.

Vad går uppdraget ut på?

Uppdraget går ut på att designa en supportorganisation som hjälper våra klienter när de integrerar våra produkter i sina IT-system. Organisationens arbete rör t.ex. installation, uppdatering och stöd till användare. Vi förväntar oss ett förslag på en effektiv supportorganisation som är mätbar och har inbyggd förbättring och kompetensuppbyggnad. Den supportorganisation som föreslås skall underbyggas av litteratur och verkliga exempel. Det skall också ställas i relation till vår nuvarande supportorganisation för att belysa var link22 har mest förbättringspotential och varför.

Vem bör söka?

Det här exjobbet lämpar sig för den som har intresse för organisationsteori och ledarskapsteori. link22 som bolag passar den som vill arbeta med ambitiösa och it-intresserade ingenjörer mot kunder med höga krav på säkerhet. Den som vill skapa högkvalitativa säkerhetslösningar i ett snabbväxande bolag passar hos link22.

Hur går ansökan till?

Skicka CV, personligt brev och era tankar om uppdraget till jobs@link22.se. Vi läser ansökningar löpande och går vidare så snart vi hittar en bra match.

Do not hesitate to contact us with any questions.

Send your application to jobs@link22.se

Scroll to top