marknadsföring CDS

Varför skriva exjobb för link22?

link22 erbjuder en unik erfarenhet inom cybersecurity vilket är en högt värderad referens när du söker dig vidare ut i arbetslivet. Vi är ett av få bolag som levererar cybersäkerhet till försvar, myndigheter och samhällskritisk infrastruktur. Hos oss får du arbeta med teknologi i framkant mot en bransch som växer stadigt och har gjort så genom både låg och högkonjunktur sedan uppkomsten av internet. Vi är små och växer organiskt, du får med andra ord komma nära ledningen och jobba hands-on med lösningar som marknaden vill betala för. Bara senaste året har vi utökat vår personalstyrka med 20% och vi ska fortsätta växa i rask takt.

Varför det här exjobbet?

Cybersecurity är inte geografiskt bundet. link22 har idag majoritet svenska kunder och det finns mycket mer att hämta på den växande svenska marknaden men potentialen för bolaget på den internationella marknaden är enorm. Idag finns samtliga link22 produkter hos klienter utanför sverige och intresset ökar stadigt. Den internationella försäljningen sker idag utan särskilda insatser, det är nu dags att aktivt söka en internationell marknad och för det skall en strategi formuleras.

 link22s produkter inom kategorin Cross Domain Solutions (CDS) bedöms ha god internationell potential. CDS är tekniska lösningar som används för informationsutbyte mellan säkerhetsdomäner. Produkterna är utvecklade efter de högsta säkerhetskraven ställda av svenska myndigheter, tex Försvarsmakten och MSB. Konkurrensbilden utgör stora internationella företag. Marknaden växer snabbt, det tillkommer fler och fler branscher med intresse för CDS, det tillkommer fler och fler aktörer inom dessa branscher. Dessa aktörer är dessutom villiga att lägga mer resurser i form av tid och kapital på cybersäkerhet.

Vad går uppdraget ut på?

Uppdraget går ut på att formulera en precis och omfattande strategi för marknadsföring och försäljning. Strategin skall vara väl underbyggd och innehålla konkreta prognoser. Strategin skall utvärderas mot tidigare liknande fall och teoretiska exempel.

Vem bör söka?

Det här exjobbet lämpar sig för den som har intresse för marknadsföring och försäljning mot stora bolag och organisationer inom både privat och offentlig sektor. link22 som bolag passar den som vill arbeta med ambitiösa och it-intresserade ingenjörer mot kunder med höga krav på säkerhet. Den som vill skapa högkvalitativa säkerhetslösningar i ett snabbväxande bolag passar hos link22.

Hur går ansökan till?

Skicka CV, personligt brev och era tankar om uppdraget till jobs@link22.se. Vi läser ansökningar löpande och går vidare så snart vi hittar en bra match.

Do not hesitate to contact us with any questions.

Send your application to jobs@link22.se

Scroll to top