Alternativa teknologier - samma säkerhet, lägre kostnad.

Varför skriva exjobb för link22?

link22 erbjuder unik en erfarenhet inom cybersecurity vilket är en högt värderad referens när du söker dig vidare ut i arbetslivet. Vi är ett av få bolag som levererar cybersäkerhet till försvar, myndigheter och samhällskritisk infrastruktur. Hos oss får du arbeta med teknologi i framkant mot en bransch som växer stadigt och har gjort så genom både låg och högkonjunktur sedan uppkomsten av internet. Vi är små och växer organiskt, du får med andra ord komma nära ledningen och jobba hands-on med lösningar som marknaden vill betala för. Bara senaste året har vi utökat vår personalstyrka med 20% och vi ska fortsätta växa i rask takt.

Varför det här exjobbet?

För att flytta data från en lägre till en högre sekretessnivå, i ett system som hanterar känslig data, används typiskt datadioder. Optiken i datadioden är byggd med en så att ljuset (datan) endast kan flöda i en riktning. Att bygga in säkerheten i hårdvaran är säkrare än den klassiska brandväggen. Ett annat applikationsområde är ett kärnkraftverk där man vill strömma ut temperaturdata utan att öppna upp systemet för intrång.

Idag byggs hårdvarubaserade säkerhetslösningar som dessa med optokonverterare som endast skickar signaler i en riktning. Dessa lösningar är mycket specialiserade, dyra och därmed begränsade till en nischmarknad.

Här kan du läsa mer om våra produkter i området.

Vad går uppdraget ut på?

Vi vill åstadkomma separation likt den som levereras med en datadiod, där den höga tilliten på lösningen kvarstår, men där mjukvara används istället för hårdvara. I exjobbet förväntas ni föreslå lämpliga arkitekturer för att realisera en lösning. De föreslagna lösningarna utvärderas mot kriterier som är viktiga för link22s kunder. Det rör sig om assurans, prestanda, tillgänglighet och ytterligare kriterier föreslagna av er. 

Vem bör söka?

Det här exjobbet lämpar sig för den som har intresse för it säkerhet, nätverkssäkerhet och nätverksprogrammering. link22 som bolag passar den som vill arbeta med ambitiösa och it-intresserade ingenjörer mot kunder med höga krav på säkerhet. Den som vill skapa högkvalitativa säkerhetslösningar i ett snabbväxande bolag passar hos link22.

Hur går ansökan till?

Skicka CV, personligt brev och era tankar om uppdraget till jobs@link22.se. Vi läser ansökningar löpande och går vidare så snart vi hittar en bra match.

Do not hesitate to contact us with any questions.

Send your application to jobs@link22.se

Scroll to top