enkelriktade flöden

Varför skriva exjobb för link22?

link22 erbjuder en unik erfarenhet inom cybersecurity vilket är en högt värderad referens när du söker dig vidare ut i arbetslivet. Vi är ett av få bolag som levererar cybersäkerhet till försvar, myndigheter och samhällskritisk infrastruktur. Hos oss får du arbeta med teknologi i framkant mot en bransch som växer stadigt och har gjort så genom både låg och högkonjunktur sedan uppkomsten av internet. Vi är små och växer organiskt, du får med andra ord komma nära ledningen och jobba hands-on med lösningar som marknaden vill betala för. Bara senaste året har vi utökat vår personalstyrka med 20% och vi ska fortsätta växa i rask takt.

Varför det här exjobbet?

Enkelriktade flöden är allt vanligare i IT-system. Framförallt när det kommer till att skydda information med högt värde. Exempelvis kan man skydda sitt system genom att tillåta import av information utan att tillåta export av information. På så sätt kan man vara säker på att känslig information ej röjs. Enkelriktade dataflöden sätts upp med datadioder. Optiken i datadioder är byggd så att ljus endast kan färdas i en riktning och på så vis skapar man enkelriktade dataflöden. Datadioden är en nätverkskomponent som i normala fall kompletteras, på båda sidor, med mjukvara som möjliggör filtransport. link22 utvecklar datadioder med tillhörande mjukvarulösningar. Dessa används i verksamhetskritiska system med höga krav på prestanda och tillgänglighet. Vi ser att marknaden för dessa system ökar och att det är ett område där det är värdefullt att utveckla produkter.

 

Vad går uppdraget ut på?

Vi tror att data dioderna kan få ökad tillgänglighet och prestanda genom att införa redundans i hård- och mjukvara. Exjobbet går ut på att formulera lämpliga kriterier för att karakterisera redundans- och prestandaegenskaper. Utifrån dessa kriterier skall ni sedan föreslå lämpliga systemrealiseringar för att uppnå förbättrad tillgänglighet och prestanda. Föreslagna tekniker och strategier skall utvärderas i en testimplementation (PoC). 

Vem bör söka?

Det här exjobbet lämpar sig för den som har intresse för nätverksteknik och matematisk modellering. link22 som bolag passar den som vill arbeta med ambitiösa och it-intresserade ingenjörer mot kunder med höga krav på säkerhet. Den som vill skapa högkvalitativa säkerhetslösningar i ett snabbväxande bolag passar hos link22.

Hur går ansökan till?

Skicka CV, personligt brev och era tankar om uppdraget till jobs@link22.se. Vi läser ansökningar löpande och går vidare så snart vi hittar en bra match.

Do not hesitate to contact us with any questions.

Send your application to jobs@link22.se

Scroll to top