Open post
top-link22-file-sync

Exjobb – eget förslag

eget förslag

link22 är cybersecurity. Vi hjälper försvarsindustri, myndigheter och företag att arbeta resurseffektivt och säkert. I vårt erbjudande finns bland annat cross domain-lösningar, export och import av data, fil- och datainspektion, virtuella skrivbord, access-lösningar, nätverkssegmentering, datakryptering, offline-lösningar och mycket mer.

VAD GÅR UPPDRAGET UT PÅ?

link22 bjuder nu in de som är särskilt intresserade av cybersecurity att formulera ett eget förslag på exjobb. Ämnet skall knyta an till cybersäkerhet och något av de områden som link22 är verksamma i. Beskriv ert uppdrag. Förklara varför det bör göras och hur det skall göras. Berätta vad målet är och hur ni skall mäta exjobbets framgång.

VEM BÖR SÖKA?

Det här exjobbet lämpar sig för den som själv kan komma på hur den kan skapa värde för link22. link22 som bolag passar ambitiösa och it-intresserade ingenjörer som vill arbeta mot kunder med höga krav på säkerhet. Den som vill skapa högkvalitativa säkerhetslösningar i ett snabbväxande bolag passar hos link22.

VARFÖR SKRIVA EXJOBB FÖR LINK22?

link22 erbjuder en unik erfarenhet inom cybersecurity vilket är en högt värderad referens när du söker dig vidare ut i arbetslivet. Vi är ett av få bolag som levererar cybersäkerhet till försvar, myndigheter och samhällskritisk infrastruktur. Hos oss får du arbeta med teknologi i framkant mot en bransch som växer stadigt och har gjort så genom både låg och högkonjunktur sedan uppkomsten av internet. Vi är små och växer organiskt, du får med andra ord komma nära ledningen och jobba hands-on med lösningar som marknaden vill betala för. Bara senaste året har vi utökat vår personalstyrka med 20% och vi ska fortsätta växa i rask takt.

HUR GÅR ANSÖKAN TILL?

Skicka CV, personligt brev och era tankar om uppdraget till job@link22.se. Vi läser ansökningar löpande och går vidare så snart vi hittar en bra match.

Do not hesitate to contact us with any questions.

Send your application to job@link22.se

Open post
Top access security

Exjobb – Data Guard

Data Guard

link22s klienter transporterar känslig och ibland säkerhetsskyddsklassificerad data mellan informationssäkerhetsdomäner. För att uppfylla funktionella krav samt lagar och riktlinjer behöver filer identifieras, inspekteras och ibland modifieras innan en eventuell överföring kan godkännas. Inspektion görs till exempel för att identifiera skadlig kod, transformation görs till exempel för att byta filformat. Lösningar med denna typ av funktioner brukar kallas för en Data Guard. Data Guarden är en central del link22s IT-lösningar för transport och exjobbet syftar till att identifiera förbättringspotential i området.

VAD GÅR UPPDRAGET UT PÅ?

Uppdraget går ut på att, i detalj, sammanfatta aktuell forskning inom området Data Guards. Exjobbet skall också, i hög detalj, sammanfatta och analysera de lösningar som implementeras av befintliga kommersiella och icke-kommersiella Data Guard-lösningar genom omvärldsanalys. Exjobbet skulle också/alternativt kunna analysera användning av nya tekniker, som traditionellt inte används i Data Guards, och utreda dess lämplighet och mervärde i just en Data Guard. Utöver detta skall den tilltro marknaden har till funktionerna som implementeras i en Data Guard kvantifieras.

VEM BÖR SÖKA?

Det här exjobbet lämpar sig för den som har intresse för datasäkerhet och IT-arkitektur. link22 som bolag passar ambitiösa och it-intresserade ingenjörer som vill arbeta mot kunder med höga krav på säkerhet. Den som vill skapa högkvalitativa säkerhetslösningar i ett snabbväxande bolag passar hos link22.

VARFÖR SKRIVA EXJOBB FÖR LINK22?

link22 erbjuder en unik erfarenhet inom cybersecurity vilket är en högt värderad referens när du söker dig vidare ut i arbetslivet. Vi är ett av få bolag som levererar cybersäkerhet till försvar, myndigheter och samhällskritisk infrastruktur. Hos oss får du arbeta med teknologi i framkant mot en bransch som växer stadigt och har gjort så genom både låg och högkonjunktur sedan uppkomsten av internet. Vi är små och växer organiskt, du får med andra ord komma nära ledningen och jobba hands-on med lösningar som marknaden vill betala för. Bara senaste året har vi utökat vår personalstyrka med 20% och vi ska fortsätta växa i rask takt.

HUR GÅR ANSÖKAN TILL?

Skicka CV, personligt brev och era tankar om uppdraget till job@link22.se. Vi läser ansökningar om exjobb löpande och går vidare så snart vi hittar en bra match.

Do not hesitate to contact us with any questions.

Send your application to job@link22.se

Scroll to top