Data Guard

Varför skriva exjobb för link22?

link22 erbjuder en unik erfarenhet inom cybersecurity vilket är en högt värderad referens när du söker dig vidare ut i arbetslivet. Vi är ett av få bolag som levererar cybersäkerhet till försvar, myndigheter och samhällskritiskt infrastruktur. Hos oss får du arbeta med teknologi i framkant mot en bransch som växer stadigt och har gjort så genom både låg och högkonjunktur sedan uppkomsten av internet. Vi är små och växer organiskt, du får med andra ord komma nära ledningen och jobba hands-on med lösningar som marknaden vill betala för. Bara senaste året har vi utökat vår personalstyrka med 20% och vi ska fortsätta växa i rask takt.

Varför det här exjobbet?

link22s klienter transporterar känslig och ibland säkerhetsskyddsklassificerad data mellan informationssäkerhetsdomäner. För att uppfylla funktionella krav samt lagar och riktlinjer behöver filer identifieras, inspekteras och ibland modifieras innan en eventuell överföring kan godkännas. Inspektion görs t.ex. för att identifiera skadlig kod, transformation görs t.ex. för att byta filformat. Lösningar med denna typen av funktioner brukar kallas för en Data Guard. Data Guarden är en central del link22s IT-lösningar för transport och exjobbet syftar till att identifiera förbättringspotential i området.

Vad går uppdraget ut på?

Uppdraget går ut på att, i detalj, sammanfatta aktuell forskning inom området Data Guards. Exjobbet skall också, i hög detalj, sammanfatta och analysera de lösningar som implementeras av befintliga kommersiella och icke-kommersiella Data Guard-lösningar genom omvärldsanalys. Utöver detta skall den tilltro marknaden har till funktionerna som implementeras i en Data Guard kvantifieras. 

Vem bör söka?

Det här exjobbet lämpar sig för den som har intresse för datasäkerhet och IT-arkitektur. link22 som bolag passar den som vill arbeta med ambitiösa och it-intresserade ingenjörer mot kunder med höga krav på säkerhet. Den som vill skapa högkvalitativa säkerhetslösningar i ett snabbväxande bolag passar hos link22.

Hur går ansökan till?

Skicka CV, personligt brev och era tankar om uppdraget till jobs@link22.se. Vi läser ansökningar löpande och går vidare så snart vi hittar en bra match.

Do not hesitate to contact us with any questions.

Send your application to jobs@link22.se

Scroll to top