Thesis – your own suggestion

Exjobb öppen ansökan

link22 is cybersecurity. We assist defense industries, government agencies, and businesses in working efficiently and securely. Our offerings include cross-domain solutions, data export and import, file and data inspection, virtual desktops, access solutions, network segmentation, data encryption, offline solutions, and much more.

Exjobb – Datasäkerhet (Swedish)

Exjobb datasäkerhet

link22s klienter transporterar känslig och ibland säkerhetsskyddsklassificerad data mellan informationssäkerhetsdomäner. För att uppfylla funktionella krav samt lagar och riktlinjer behöver filer identifieras, inspekteras och ibland modifieras innan en eventuell överföring kan godkännas. Inspektion görs till exempel för att identifiera skadlig kod, transformation görs till exempel för att byta filformat. Lösningar med denna typ av funktioner brukar kallas för en Data Guard. Data Guarden är en central del link22s IT-lösningar för transport och exjobbet syftar till att identifiera förbättringspotential i området.